Aquathermie viewer gelanceerd

Simon Lubach 21-02-2020 1277 keer bekeken 0 reacties

Deze week is de Aquathermie viewer gelanceerd die de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau gedetailleerd in beeld brengt. Daarmee wordt inzichtelijk welke bijdrage vanuit het waterbeheer geleverd kan worden aan de warmtetransitie.

De aquathermie viewer brengt de potentie van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau in beeld en maakt de potentie van de bijdrage vanuit waterbeheer aan de warmtetransitie inzichtelijk.  Deltares is verantwoordelijk voor de gedetailleerdere berekening van de potentie van TEO en adviesbureau Syntraal actualiseerde de TEA-basisgegevens op basis van data van alle waterschappen. De viewer ontsluit de informatie over de potenties van energie uit oppervlakte- en afvalwater op een eenvoudige en toegankelijke manier. De viewer is gepubliceerd op de website van STOWA (www.stowa.nl/tea), op www.omgevingswarmte.nl en is binnenkort te vinden op www.warmteatlas.nl.

Bekijk de potenties van TEO en TEA in de speciale Aquathermie viewer

De aquathermie viewer is gemaakt om de RES regio’s te helpen. In het kader van de Regionale Energiestrategieën wordt voor 30 regio’s een Regionale Structuur Warmte opgesteld. Daarin worden de grotere warmtebronnen in kaart gebracht. Gemeenten stellen uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast waarin wordt vastgelegd in welk tempo welke wijken van het aardgas af gaan en wat de alternatieve warmtebron wordt. De aquathermie viewer kan hierbij behulpzaam zijn. Per RES regio kan er een GIS-export aangevraagd worden via info@syntraal.nl. Op deze manier kunnen de RES regio’s rekenen met de data uit de kaart.  

0  reacties

Cookie-instellingen